Najlepsze potrawy z makaronem

Regulamin akcji promocyjnej

„Najlepsze z makaronem”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
 2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,   04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
 3. Akcja prowadzona jest na stronie firmowej Facebook „Społem WSS Praga Południe” (facebook.com/SpolemWSSPragaPoludnie) oraz w sklepach Społem WSS Praga Południe
 4. Czas trwania akcji promocyjnej: 10 – 30.10.2022 r.                                    
 5. Regulamin akcji jest dostępny w sklepach uczestniczących w akcji promocyjnej, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej spolempraga.com.pl.
 • 2

Zasady akcji promocyjnej

 

 1. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
 • W terminie 10-30.10.2022 r. dokonać zakupów w dowolnym sklepie „Społem” WSS Praga Południe na kwotę min. 20 zł
 • polubić na facebooku stronę „Społem WSS Praga Południe” oraz post konkursowy,
 • dodać pod postem krótki przepis na potrawę z makaronem oraz oznaczyć minimum 2 znajomych w komentarzu
 1. Autorów najlepszych i oryginalnych przepisów wyłoni komisja składająca się z pracowników działów Marketingu i Sprzedaży „Społem” WSS Praga Południe .
 2. Wybrani przez komisję autorzy prac zgodnie z 2 otrzymają specjalne nagrody
 3. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.

 

 • 3

Nagrody w akcji promocyjnej

Książki:

 • 100% smaku – oczaruj swoich gości
 • Czas na obiad – 100 pomysłów na odżywczy posiłek
 • Hummusy i pasty
 • 365 obiadów na polskim stole na co dzień i od święta
 • Street food – żarcie z ulicy
 • Słodkie wieńczy dzieło
 • Wege po polsku
 • W rodzimej kuchni
 • Kuchnia Polska

Przyznanie nagród

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez umieszczenie informacji na facebooku organizatora i/lub telefonicznie  do dnia 11.2022 r.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się w Universam-ie spożywczym przy Punkcie Obsługi Klienta w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie, ale nie później niż do 11.2022 r.
 3. Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie paragonu potwierdzającego zakup w dowolnym sklepie Społem WSS Praga Południe, dokumentu tożsamości oraz potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem oraz wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęcia na stronie spolempraga.com.pl *
 4. Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebrane nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 • 4

Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 08.11.2022 r., decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.
 • 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

  Zarząd „Społem”

WSS Praga Południe

 

 

* Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników  akcji promocyjnej jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok.U8.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną  tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji akcji promocyjnej  (w tym otrzymanie Nagrody, uiszczenia kwoty podatku, zamieszczenie zdjęć nagrodzonych  na stronie internetowej Społem WSS Praga Południe i rozpatrzenia ewentualnych  reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.