Regulamin akcji promocyjnej „CZAS NA GRILLA”

Warszawa dnia 28.06.2021 r.

 

Regulamin akcji promocyjnej

„CZAS NA GRILLA”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
 2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,   04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
 3. Akcja prowadzona jest na stronie firmowej Facebook „Społem WSS Praga Południe” (www.facebook.com/SpolemPragaPoludnie)
 4. Czas trwania akcji promocyjnej: 07-31.07.2021 r.                                    
 5. Regulamin akcji jest dostępny na profilu firmowym Facebook „Społem WSS Praga Południe” oraz na stronie internetowej spolempraga.com.pl.
 • 2

Zasady akcji promocyjnej

 

 1. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
 2. W terminie 07-31.07.2021 r. dokonać zakupów za min.10 zł
 3. Zachować paragon
 4. Polubić profil „Społem WSS Praga Południe” oraz post konkursowy „Czas na grilla”
 5. Udostępnić zdjęcie jak grillujesz

 

 1. Autorów 3 najbardziej oryginalnych zdjęć wyłoni komisja w składzie: Dyrektor ds.Handlu, Kierownik Marketingu, Kierownik Operacyjny
 1. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Warszawy.
 1. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.
 2. Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
 • wyroby i akcesoria tytoniowe
 • napoje alkoholowe z zawartością do. 4,5% i piwa, od 4,5% do 18%, powyżej 18%

 

 • 3
 1. Nagrody w akcji promocyjnej
  Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:
 • Za zajęcie I miejsca: Grill elektryczny Tefal
 • Za zajęcie II miejsca: Opiekacz elektryczny Philips
 • Za zajęcie III miejsca: Toster Philips

 

 • 3

Przyznanie nagród

 

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora na profilu „Społem WSS Praga Południe” w dniu  09.2021.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się w sklepie „Universam” ul.Grochowska 207 przy Punkcie Obsługi Klienta do 10.09.2021 r.
 3. Przy wydaniu nagrody wymagane jest potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem.
 4. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • 4

Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 09.09.2021 r., decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.
 • 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

  Zarząd „Społem”

WSS Praga Południe

 

 

* Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników  akcji promocyjnej jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok.U8.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną  tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji akcji promocyjnej  (w tym otrzymanie Nagrody, uiszczenia kwoty podatku, zamieszczenie zdjęć nagrodzonych  na stronie internetowej Społem WSS Praga Południe i rozpatrzenia ewentualnych  reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.