Menedżer Spółdzielca to najważniejsza w polskim środowisku spółdzielczym nagroda przyznawana najlepszym spółdzielcom za wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i kraju.