Selfie w sklepach Społem Praga Południe

Regulamin akcji promocyjnej

„Najlepsze selfie w sklepach Społem WSS Praga Południe”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
 2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,   04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
 3. Akcja prowadzona jest w social mediach  (facebook.com/SpolemWSSPragaPoludnie, TIK TOK, INSTAGRAM) Społem WSS Praga Południe
 4. Czas trwania akcji promocyjnej: 11-04.12.2023 r. – FB, TIK TOK, INSTAGRAM
 5. Regulamin akcji jest dostępny w sklepie uczestniczącym w akcji promocyjnej, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej spolempraga.com.pl oraz w social mediach
 • 2

Zasady akcji promocyjnej

 

 1. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
 • W terminie 11-04.12.2023 r. zrób selfie/zdjęcie w trakcie zakupów w sklepach Społem WSS Praga Południe
 • polubić na Facebooku, Tik Tok, i Instagram stronę „Społem WSS Praga Południe” oraz post konkursowy,
 • dodać pod postem selfie z zakupów oraz oznaczyć minimum 2 znajomych w komentarzu
 1. Autorów najlepszych i oryginalnych zdjęć/selfie z zakupów wyłoni komisja składająca się z pracowników działów Marketingu i Sprzedaży „Społem” WSS Praga Południe .
 2. Wybrani przez komisję autorzy prac zgodnie z 2 otrzymają nagrody §3
 3. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.

 

 

 • 3

Nagrody w akcji promocyjnej

 

 1. Nagroda – biżuteria Apart
 2. Nagroda – biżuteria Apart
 3. Nagroda – biżuteria Apart

 

 

 

 

Przyznanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora poprzez umieszczenie informacji na Facebooku, Tik Toku i Instagramie organizatora i/lub telefonicznie  do dnia 12.2023 r.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się w Universam-ie spożywczym przy Punkcie Obsługi Klienta w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie, ale nie później niż do 12.2023 r.
 3. Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie, dokumentu tożsamości oraz potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem oraz wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęcia na stronie spolempraga.com.pl *
 4. Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebranie nagrody w terminie do 12.2023 r. jest równoznaczne z rezygnacją nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 • 4

Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 15.12.2023 r., decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.
 • 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

  Zarząd „Społem”

WSS Praga Południe

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.